Nábor do tenisové školy

Přihlášky dětí do TTC můžete podávat kdykoliv v průběhu roku. 

Tenisová obuv a tenisová raketa s sebou. Tomu, kdo nemá raketu, ji rádi zapůjčíme. Určeno pro děti jakéhokoliv věku.

Více informací na tel čísle (+420) 774 719 723